“Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt en mens zijn medemens”.
Spreuken 27:17